JŪRAS FLOTES PERSONĀLA ATLASES EKSPERTI

Noteikumi un nosacījumi

Laipni lūdzam ABC-CREWING!

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka ABC-CREWING tīmekļa vietnes, kas atrodas www.abc-crewing.lv, lietošanas noteikumus un normas.

Piekļūstot šai vietnei, mēs pieņemam, ka jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Neturpiniet izmantot ABC-CREWING, ja nepiekrītat visiem šajā lapā minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Paziņojumu par konfidencialitāti un Paziņojumu par atteikšanos no atbildības, kā arī visiem līgumiem attiecas šāda terminoloģija: “Klients”, “Jūs” un “Jūsu” attiecas uz Jums, personu, kas piesakās šajā tīmekļa vietnē un atbilst uzņēmuma noteikumiem un nosacījumiem. “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mēs”, “Mūsu” un “Mums” attiecas uz mūsu uzņēmumu. “Puse”, “Puses” vai “Mēs” attiecas gan uz Klientu, gan uz mums. Visi termini attiecas uz piedāvājumu, pieņemšanu un samaksas veikšanu, kas nepieciešama, lai veiktu mūsu palīdzības procesu Klientam vispiemērotākajā veidā ar skaidru mērķi apmierināt Klienta vajadzības attiecībā uz Sabiedrības norādīto pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar un ievērojot spēkā esošos lv likumus. Jebkurš iepriekš minētās terminoloģijas vai citu vārdu lietojums vienskaitlī, daudzskaitlī, rakstot ar lielajiem burtiem un/vai viņš/viņa vai viņi, tiek uzskatīts par savstarpēji aizvietojamu un tādējādi attiecas uz to pašu.

Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus. Piekļūstot ABC-CREWING, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar ABC-CREWING privātuma politiku.

Lielākā daļa interaktīvo tīmekļa vietņu izmanto sīkfailus, lai mēs varētu iegūt lietotāja informāciju par katru apmeklējumu. Sīkdatnes tiek izmantotas mūsu tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu noteiktu jomu funkcionalitāti, tādējādi atvieglojot mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu. Sīkdatnes var izmantot arī daži mūsu sadarbības/reklāmas partneri.

Licence

Ja vien nav norādīts citādi, ABC-CREWING un/vai tās licenču izsniedzējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem ABC-CREWING materiāliem. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir aizsargātas. Jūs varat piekļūt šim no ABC-CREWING savam personīgajam lietojumam, ievērojot šajos noteikumos un nosacījumos noteiktos ierobežojumus.

Jūs nedrīkstat:

Pārpublicēt ABC-CREWING materiālu.
pārdot, iznomāt vai licencēt ABC-CREWING materiālu.
pavairot, pavairot vai kopēt ABC-CREWING materiālus.
tālāk izplatīt ABC-CREWING saturu
Šis līgums stājas spēkā šā līguma parakstīšanas dienā.

Dažās šīs vietnes daļās lietotāji var publicēt un apmainīties ar viedokļiem un informāciju noteiktās vietnes sadaļās. ABC-CREWING nefiltrē, nerediģē, nepublicē un nepārskata komentārus pirms to ievietošanas tīmekļa vietnē. Komentāri neatspoguļo ABC-CREWING, tās pārstāvju un/vai saistīto uzņēmumu uzskatus un viedokļus. Komentāri atspoguļo to personu viedokļus un uzskatus, kuras tos publicē. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ABC-CREWING nav atbildīga par Komentāriem vai par jebkādu atbildību, zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies un/vai radušies Komentāru izmantošanas un/vai publicēšanas un/vai parādīšanās šajā tīmekļa vietnē rezultātā.

ABC-CREWING patur tiesības uzraudzīt visus Komentārus un dzēst visus Komentārus, kurus var uzskatīt par nepiemērotiem, aizskarošiem vai tādiem, kas rada šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumus.

Jūs garantējat un apliecināt, ka:

Jums ir tiesības publicēt Komentārus mūsu tīmekļa vietnē, un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišana to darīt;
Komentāri neaizskar nevienas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesības, patentu vai preču zīmi;
Komentāri nesatur nekādus apmelojošus, apmelojošus, aizskarošus, nepieklājīgus vai citādi nelikumīgus materiālus, kas ir privātuma aizskārums.
Komentāri netiks izmantoti, lai pieprasītu vai veicinātu uzņēmējdarbību vai paražas, vai lai atspoguļotu komerciālas darbības vai nelikumīgas darbības.
Ar šo jūs piešķirat ABC-CREWING neekskluzīvu licenci izmantot, reproducēt, rediģēt un atļaut citiem izmantot, reproducēt un rediģēt jebkādus jūsu Komentārus jebkurā formā, formātā vai plašsaziņas līdzeklī.

Hipersaites uz mūsu saturu

Tālāk norādītās organizācijas var izveidot saites uz mūsu Vietni bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas:

Valdības aģentūras;
meklētājprogrammas;
ziņu organizācijas;
Tiešsaistes katalogu izplatītāji var izveidot saiti uz mūsu tīmekļa vietni tādā pašā veidā, kā tie veido hipersaites uz citu sarakstā iekļauto uzņēmumu tīmekļa vietnēm; un
Akreditētie uzņēmumi visā sistēmā, izņemot bezpeļņas organizācijas, labdarības tirdzniecības centrus un labdarības līdzekļu vākšanas grupas, kas nedrīkst izmantot hipersaites uz mūsu tīmekļa vietni.
Šīs organizācijas var izveidot saiti uz mūsu tīmekļa vietnes sākumlapu, publikācijām vai citu tīmekļa vietnes informāciju, ja vien saite: (a) nekādā veidā nav maldinoša; (b) nepatiesi nenorāda uz saikni saturošās puses un tās produktu un/vai pakalpojumu sponsorēšanu, atbalstīšanu vai apstiprināšanu; un (c) iekļaujas saikni saturošās puses vietnes kontekstā.

Mēs varam izskatīt un apstiprināt citus saiteņu pieprasījumus no šāda veida organizācijām:

plaši pazīstami patērētāju un/vai uzņēmumu informācijas avoti;
dot.com kopienas vietnes;
asociācijas vai citas grupas, kas pārstāv labdarības organizācijas;
tiešsaistes uzziņu izplatītāji;
interneta portāli;
grāmatvedības, juridiskie un konsultāciju uzņēmumi; un
izglītības iestādes un tirdzniecības asociācijas.
Mēs apstiprināsim šo organizāciju saites pieprasījumus, ja nolemsim, ka: (a) saite neradīs mums vai mūsu akreditētajiem uzņēmumiem nelabvēlīgu iespaidu; (b) organizācijai nav negatīvu ierakstu mūsu kontā; (c) mūsu ieguvums no hipersaites redzamības kompensē ABC-CREWING trūkumu; un (d) saite ir saistīta ar vispārēju resursu informāciju.

Šīs organizācijas var pievienot saiti uz mūsu mājas lapu, ja saite: (a) nekādā veidā nav maldinoša; (b) nepatiesi nenorāda uz saikni saturošās puses un tās produktu vai pakalpojumu sponsorēšanu, atbalstīšanu vai apstiprināšanu; un (c) iekļaujas saikni saturošās puses vietnes kontekstā.

Ja esat viena no 2. punktā minētajām organizācijām un vēlaties izveidot saiti uz mūsu tīmekļa vietni, jums par to jāinformē, nosūtot e-pastu uz ABC-CREWING. Lūdzu, norādiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju, kā arī savas vietnes URL, sarakstu ar visiem URL, no kuriem plānojat izveidot saiti uz mūsu vietni, un sarakstu ar mūsu vietnes URL, uz kuriem vēlaties izveidot saiti. Uz atbildi gaidiet 2-3 nedēļas.

Apstiprinātās organizācijas var izmantot hipersaites uz mūsu Tīmekļa vietni šādi:

Izmantojot mūsu uzņēmuma nosaukumu; vai
izmantojot vienoto resursu meklētāju, uz kuru ir saite; vai
izmantojot jebkuru citu mūsu Tīmekļa vietnes aprakstu, uz kuru tiek veidota saite, kas ir saprotams saikni saturošās puses tīmekļa vietnes satura kontekstā un formātā.
Bez preču zīmes licences līguma ABC-CREWING logotipa vai citu mākslas darbu izmantošana saitēm nav atļauta.

iFrame

Bez iepriekšēja apstiprinājuma un rakstiskas atļaujas jūs nedrīkstat izveidot rāmjus ap mūsu tīmekļa vietnēm, kas jebkādā veidā maina mūsu tīmekļa vietnes vizuālo noformējumu vai izskatu.

Atbildība par saturu

Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu saturu, kas parādās jūsu Tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat aizsargāt un aizstāvēt mūs pret visām pretenzijām, kas tiek celtas jūsu Tīmekļa vietnē. Nevienā Tīmekļa vietnē nedrīkst parādīties saite(-es), ko var interpretēt kā apmelojošu, nepieklājīgu vai noziedzīgu, vai kas pārkāpj, citādi pārkāpj vai atbalsta jebkādu trešo personu tiesību pārkāpumu vai citu pārkāpumu.

Tiesību rezervēšana

Mēs paturam tiesības pieprasīt, lai jūs dzēstu visas saites vai kādu konkrētu saiti uz mūsu Vietni. Jūs piekrītat pēc pieprasījuma nekavējoties dzēst visas saites uz mūsu Vietni. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus un nosacījumus un to saišu politiku. Pastāvīgi pievienojot saites uz mūsu Vietni, jūs piekrītat ievērot un ievērot šos saišu pievienošanas noteikumus un nosacījumus.

Saites noņemšana no mūsu vietnes

Ja mūsu tīmekļa vietnē atrodat kādu saiti, kas jebkāda iemesla dēļ ir aizskaroša, jūs varat jebkurā brīdī sazināties ar mums un informēt mūs par to. Mēs izskatīsim pieprasījumus par saišu dzēšanu, taču mums nav pienākuma to darīt vai atbildēt jums tieši.

Mēs nenodrošinām, ka šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir pareiza, negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti; mēs arī nesolām, ka tīmekļa vietne joprojām būs pieejama vai ka tajā pieejamie materiāli tiks atjaunināti.

Atruna

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs izslēdzam visus apgalvojumus, garantijas un nosacījumus, kas attiecas uz mūsu tīmekļa vietni un šīs vietnes izmantošanu. Nekas šajā atrunā:

ierobežo vai izslēdz mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem;
ierobežo vai izslēdz mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai krāpniecisku sagrozīšanu;
ierobežot mūsu vai jūsu atbildību jebkādā veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; vai
izslēgt jebkādu mūsu vai jūsu atbildību, ko nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
Atbildības ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti šajā sadaļā un citur šajā atrunā: (a) ir pakļauti iepriekšējam punktam; un (b) reglamentē visas saistības, kas izriet no atrunas, tostarp saistības, kas izriet no līguma, delikta un likumā noteiktā pienākuma pārkāpuma.

Kamēr tīmekļa vietne un tajā pieejamā informācija un pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, mēs neesam atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu.

2021. gada 9. decembrī ABC Crewing parakstīja sadarbības līgumu Nr. SKV-L-2021/414 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Piezvaniet mums

+371 25 520 555

Mūsu adrese

Ludzas iela 2, Riga

Darba laiks

10:00 AM - 17:00 PM

Copyright © 2022. Visas tiesības aizsargātas.

Need help?

Contact Us